Sljedbenici

PUTIN

ponedjeljak, 30. siječnja 2012.

30.1.2012

  SaLuSa, 30.1.2012Ne bojte se jer mnogo toga se može dogoditi već samo od jednog do drugog tjedan, a plan za vaše izbavljenje od Mračnih sasvim lijepo napreduje. Kao što smo već predlagali, budite svjesni razvoja događaja diljem svijeta jer se ostvaruju vaše želje za promjenom. Stvar je u pronalaženju novih pouzdanih izvora iz kojih možete saznati o tome što se zapravo događa. Znate da vrijeme juri i to je dobro budući da ste dugo čekali na kraj ovog doba. Vjerujte nam, sve se odvija točno kako želimo uz naše saveznike koji uspjevaju u stvaranju uvjeta koji će nam omogućiti da vam priđemo bliže. Sve što vam je obećano bit će vam isporučeno, čak i ako ne bude točno onakvo kakvim ste to zamišljali, u biti, na neki način moglo bi se pokazati uzbudljivijim i potpunijim.

Zapamtite da je sve u rukama Viših Bića koja su vas pratila na putu Uzašašća još od samog početka koji je bio veoma, veoma davno. Znali ste kada ste krenuli, ali sa degeneracijom vaših razina svjesnosti, postali ste odvojeni od Izvora i jedni od drugih. No ipak, to je bilo i za očekivati iako ste to sami izazvali zlorabljenjem slobodne volje koja vam je bila dana. Sada znate da ste prošli kroz Tamno Doba i to vam je pokazalo koliko možete pasti kada izgubite vezu s vašim pravim ja. Ovaj tekući ciklus bio je najizazovniji od kada ste se upustili u fizičke inkarnacije i prethodili su mu životi u ranijim civilizacijama o kojima znate iznimno malo. Možda ih se tek blijedo sjećate, ali budite sigurni da je svako isustvo koje ste imali pomoglo da stignete tu gdje ste sada. Neizmjerno ste narasli u svom razumijevanju fizikalnosti, a to je pridonijelo i ubrzanju vaše evoulucije.

Uzašašće i vrijeme nakon njega će se nastaviti kroz planirana iskustva uz pomoć vaših Vodiča i Višeg Ja. Ipak, bit ćete mnogo više informacija o tome kakva će biti kada nastavite svoje putovanje kao Galaktičko Biće. Kao što možete shvatiti, život će poprimiti potpuno drugačiji izgled i tek će blijedo podsjećati na ono kakvim ga sada vidite u ovoj vašoj dimenziji. Tek morate shvatiti kako je to biti posve slobodnim (bićem), no kada to jeste, bit će kao da ste podignuti na novu razinu svijesti što će vam osigurati da budete posve svjesni svojih odgovornosti. Zakoni Univerzuma su prilično jednostavni i zahtijevaju da poštujete suverenitet svih drugih duša kao i namjeru da im ne činite zlo ili ih ometate. Doista, stremit ćete dijeliti Ljubav i Svjetlost sa svim životnim oblicima jer ćete imati razumijevanje i prihvatit ćete Jedinstvo sa Svime Što Jest. Sav život je na ovom putu evolucije i ima snažan poriv vratiti se Izvoru iz kojeg je potekao.

Život na Zemlji se može činiti veoma samotnim dok srećete duše svih vrsta, na veoma različitim razinama napretka i razumijevanja što sve doprinosi vašim iskustvima. Vaš izazov je bio da usavršite i naučite sve lekcije koje su te duše imale za vas. Vi od Svjetla ste uspjeli i vi ste spremni nastaviti, ali uvijek ćete imati koristi od njih jer su lekcije pohranjene na podsvjesnoj razini. Imate potpuno pravo biti zadovoljni sobom jer ste prošli kroz dualnosti i prešli u Svjetlo. Sada se možete vratiti na razinu svjesnosti koja vam je zaista ugodna i u kojoj ste nekoć živjeli na višim razinama, da se više nikada ne morate vratiti u niže razine.

U višim dimenzijama još uvijek susrećete izazove, ali su oni prihvatljiviji te ih je najbolje gledati kao zadatke u koje su često uključene duše koje mogu imati koristi od vašeg iskustva. Zapamtite da na ovom stupnju vi obvezujete sebe na služenje drugima i gotovo svaka uzašla duša prirodno slijedi taj smjer. Svo vrijeme još uvijek uzlazite, ali napredak je puno sporiji te se rijetko morate suočiti s negativnim situacijama. Naravno da sve ovisi o tome kamo ste odlučili ići budući da možete biti jedan od onih koji su se odlučili u niže dimenzije. Brzina kojom želite napredovati je uglavnom vaša odluka te se nikoga ne prisiljava da napreduje brže nego što želi. Stoga, u vašoj sadašnjoj dimenziji se neće svaka duša osjetiti spremnom na uzdizanje te će ostati tamo gdje se osjeća ugodnije.

Tijekom ovog vremena karma dolazi i odlazi veoma brzo i nekima će se činiti da jedna stvar brzo smijenjuje drugu bez vremena za predah. Dragi, to je u skladu s vašim potrebama i potrebom da očistite svoju karmu prije nego uzađete. Nešto od toga će biti nasljeđe prošlosti te ne slijedi nužno da vam se sve vraća unutar istog životnog vijeka. Često vam stvari dolaze kada ste najsposobniji nositi se s njima i kada možete biti najuspješniji u čišćenju karme. U konačnom obračunu nešto karme može biti otpušteno u skladu sa Zakonom Milosti.

Možete razumjeti zašto vas se obeshrabruje da donositi sud o bilo kojoj drugoj duši, ukoliko vam kažemo da ne možete znati što su vam donijela njihova iskustva. Također, onda kada vi doživljavate da je osoba kažnjena, imajte na umu da stvari nisu uvijek onakve kakvima se čine. Ponekad će duša prihvatiti nečiju karmu kao način služenja toj osobi, a to se obično događa u slučaju snažne veze ili povezanosti između njih. Jedno od najvećih djela koje možete učiniti za druge jest da se za njih žrtvujete. Također zapamtite da postoji karma koja je, na neki način, nagrada, a zarađena je kroz vašu ljubav i služenje drugima. Vi ste ti koji kreiraju vaš put i iskustva i nikoga drugoga se ne može okriviti da je nepoželjan, barem ne na način na koji vi o njima mislite.

Dobro naučite svoje lekcije i nikad im se više nećete morati vraćati, iako postoje okolnisti kada bi vas se moglo ponovo testirati da bi se potvrdilo da nećete iznevjeriti. Ukoliko ste imali iskustvo koje je jasno sadržavalo lekciju namijenjenu vama, razmislite o tome iskreno i bez pristranosti i sasvim sigurno ćete uvidjeti razlog. Sve se odvija božanski i pravedno jer, kao što smo često naglašavali, ne postoji osjećaj o kažnjavanju. Bog je Sav Ljubav i posjeduje beskrajno strpljenje sa svojim Božjim Iskrama koje će uvijek biti povezane s Bogom i okružene Božjom Ljubavi.

Ja sam SaLuSa sa Sirijusa te završavam današnji razgovor s ljubećom željom da svi pronađete svoj istinski put, svoje pravo ja. Nastaviti sjati svojim Svjetlom kamo god idete i tako ćete i neznajući pomagati drugima da pronađe svoje.

Hvala, SaLuSa.
Mike QuinseyWebsite: Tree of the Golden Light
Preveo: MarijanaDear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean + English-Latvian for SaLuSa's messages and English-Indonesian + English-Latvian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at
Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on 
First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

ponedjeljak, 23. siječnja 2012.

SaLuSa, January 23, 2012

  SaLuSa, 23.01.2012Naša opažanja su da dobro napredujete u donošenju Svjetla na Zemlju, a to nastavlja eksponencionalno rasti i brzo vas nosi prema Uzašašću. Stoga ste na putu velike pobjede nad Mračnima, u što nikad nije bilo sumnje, te iskazujete čvrstu volju i namjeru da to i ostvarite. Napokon, kao Svjetloradnici ste i došli na Zemlju u ovo važno vrijeme, potpuno svjesni što je vaš zadatak te s vjerom u vašu sposobnost da to izvedete. Kao što možete vidjeti, postoje dvije glavne škole razmišljanja koje ljudi slijede, jedna pretpostavlja da će se život nastaviti kao i do sada te da ćete nekako prebroditi trenutne probleme, a drugi vide velike promjene i obnovu ljudskih prava. Oba pravca će u najvećoj mjeri nastaviti svojim putem i to će odrediti na koju će stranu otići po završetku ovog ciklusa. I dalje je činjenica da svi vi stvarate svoju vlastitu realnost, koristeći slobodnu volju kao Bogom dano pravo da odredite svoju vlastitu budućnost.

Oni koji su probuđeni prirodno će željeti obznaniti svijetu istinu koju su otkrili i mi ih ohrabrujemo da prošire tu informaciju. Ipak, ne smije biti nametnuta nikome jer na kraju im se mora dozvoliti da donesu svoju vlastitu odluku, bez osjećaja da su pod bilo kakvim pritiskom. Oni od Svjeta poštuju da svaka duša slijedi svoje vlastite puteve te da ne postoje nužno dvije iste duše na potpuno istoj točki njihove evolucije. Stoga je daleko bolje da se istina otkrije kroz osobna iskustva koja stvaraju dugotrajne impresije. Svakako sijte sjeme istine i jednoga dana će narasti te postati cvijeće razumijevanja.

Naravno, u kratkom vremenu doći će do lavine informacija i savjeta u vezi sa Uzašašćem, a to će onima koji su otvoreni istini dati priliku da naprave ogroman skok naprijed. Pitanje je da li su ljudi spremni vidjeti dalje od njihovih sadašnjih uvjerenja te postati dijelom nove paradigme. Ukoliko ne, to nije problem i oni će moći ostati na svom vlastitom putu i nastaviti iskustva u nižim dimenzijama. Ne može biti poštenije od toga da vam se dopusti vaš izbor te da svi budu tretirani, kao bilo koja druga duša, ljubaznom brigom i da im se pruži sva raspoloživa pomoć. Nitko nije nedostupan za pomoć koja je uvijek spremna za davanje na najmanji znak traženja.

Različite željene promjene se istovremeno ostvaruju i mi možemo vidjeti da će se dogoditi brza serija otkrića koja će vas vrlo brzo unaprijediti. To će biti senzacionalno za mnoge ljude i uzrokovati šok onima koji su nepripremljeni, ali ćemo preko naših saveznika osigurati da se stekne razumjevanje njihove neophodnosti. Jednom kad prednosti budu objavljene, to će rezultirati moćnom podrškom te spremnost mnogih ljudi da imaju u njima aktivnu ulogu. Bit će prilika za to i mi ćemo zasigurno trebati podršku svih vas koji ste spremni preuzeti vašu ulogu uz vas. Zajednički rad će biti potreban da bi se provele promjene te kako se mogu provesti uz najmanje neugodnosti. Budite sigurni da vas sve poznajemo kao i vama svojstvene talente te što ste došli obaviti u ovom životu.

Vidimo veliku Ljubav i Svjetlo kako se šire Zemljom i prenose energiju koja će mnoge nadahnuti da se suprotstave tami. U siromašnijim zemljama svijeta, mnogi su izgubili nadu jer su vidjeli da su njihove molbe uglavnom ignorirane. Njima je potrebna voda i hrana te zadovoljavanje osnovnih potreba tako da mogu preživjeti u teškim uvjetima u kojima žive. Priče o Uzašašću njima malo znače, a njihova vjera u Boga i čovječanstvo je na niskim granama. Postoje ljudi i organizacije koje se brinu, ali zadatak je toliko obiman da je potrebno udružiti one zemlje koje su bogate i koje si mogu priuštiti djelovati. Čovječanstvo u budućnosti ne može mirno stajati i dopuštati da postoje takvi uvjeti te mora pojmiti da je Sve Jedno. Imajući to na umu, mi znamo da su mnogi među vama suosjećajni te imaju veliku želju pomoći najsiromašnijim ljudima svijeta.

Bit će vam drago znati da su spremna sredstva za iscjeljenje gladi i očaja, ali trenutno ne mogu biti upotrebljena bez dopuštenja onih na pozicijama autoriteta. Postoje i karmički razlozi koji priječe direktnu intervenciju, ali mi ćemo se pobrinuti za cijelu situaciju jednom kad budemo službeno priznati. Znamo da se ponekad pitate tim problemima u vezi sa davanjem pomoći, ali molim vas da imate na umu da ne možemo poduzeti djelovanja koja bi odrekla bilo kojoj duši da ostvari svoj životni plan. Sve će se na kraju dobro završiti, ali za sada možete ustvrditi da su nam ruke donekle vezane. Naravno, postoji božanski datum nakon kojeg ćemo djelovati bez obzira na bilo koju drugu situaciju. Spremni smo na sve mogućnosti te imamo planove za sve izgledne scenarije.

Mora da je prilično zapanjujuće svima vama da Univerzum čeka da civilizacija vaše male Zemlje okonča ciklus dualnosti tako da i sami mogu uzaći. Toliko je iznimno važan vaš napredak budućnosti ostatka života koji je, poput vas, na putu povratka Izvoru. Dah Boga sve vabi natrag, no to je tek prvi od mnogih stupnjeva mnogo, mnogo ciklusa kojima ćete naposlijetku okončati vaš “povratak kući”. U međuvremenu, imajte u vidu zadatak da sagledate ovaj život kao onaj kojim kročite u Uzašašće. Živite prema vašem najboljem razumijevanju što to znači biti uzašlim Bićem. To će vas pratiti kroz preostale dane i mjesece, i budite sigurni u uspjeh. Ništa drugo nije doista važno i bit će veoma zadovoljavajuće iskustvo kojim će biti završeno radosnim i sretnim završetkom.

Ja sam SaLuSa sa Sirijusa i osjećam se privilegiranim biti jednim od onih kojima je povjereno od Galaktičke Federacije da direktno surađuje s vama. Mogućnost odabira da budeš jedan od onih koji će prvi kontaktirati s vama je prilično uzbudljiva. Čak i onima koji su imali mnogo iskustva i avantura u Univerzumu, ovo je vrhunac događanja, a Uzašaće i duše i tijela je ono što ovu prigodu čini jedinstvenom. Možete se opustiti s povjerenjem kako će sve to izgledati budući da bilo koje uzdizanje na više vibracije je nešto poželjno i čemu se treba radovati. Bit ćemo tamo za vas, a Ljubav i Svjetlost će vas okruživati na vašem putovanju.

Hvala, SaLuSa.
Mike QuinseyWebsite: Tree of the Golden Light
Preveo: MarijanaDear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean + English-Latvian for SaLuSa's messages and English-Indonesian + English-Latvian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at
Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on 
First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.petak, 20. siječnja 2012.

SaLuSa, January 20, 2012

  SaLuSa, 20.01.2012Riječ „2012. godina“ kao važna godina se širi, ali nažalost zbog Majanskog kalendara koji završava 21. prosinca, neki ljudi to uzimaju kao kraj svijeta. To, naravno, izaziva strah među vama, ali zahvaljujući Internetu smatramo da će se uskoro shvatiti da je “kraj” ali i početak novog ciklusa. To je svakako događaj koji će nastaviti privlačiti puno pažnje, ali će jasno biti objašnjen tek kada budemo imali otvoreni kontakt s vama. U međuvremenu, radnici svjetla mogu objasniti proces Uzašašća svim onima koji su bili u krivo ili pogrešno informirani ili su krivo razumjeli njegov značaj. Kao što ste mogli zamisliti, kako se događaji ostvaruju, vidljivo je da se mediji oslobađaju cenzure i kontrole, sloboda govora će se vratiti i biti će istinito izvještavanje od strane medija.

Začudo, predmet NLO, iako naširoko raspravljan i podkrijepljen masom dokaza, još uvijek nije prihvaćen od strane mnogih ljudi. Razotkrivanje će okončati sve sumnje i ono će učiniti naš kontakt s vama gotovo pukom formalnosti. Mi smo se potrudili stvoriti pravu sliku Galaktičke Federacije, bez nametanja i vjerujemo da je u stvari to bilo izuzetno uspješno. Što god je učinjeno da se dokaže postojanje NLO-a i inteligencije iza njih, uvijek će biti ljudi koji će to odbijati prihvatiti. Međutim, kada se naše postojanje među vama bude uzimalo kao normalno, sumnjamo da u to neće i dalje vjerovati jako malo, ako uopće itko..

Mnogo toga se događa upravo sada. Čekamo da se do kraja odigra europska financijska kriza, prije nego što mi možemo implementirati novi sustav koji je u velikoj mjeri prihvaćen u većini zemalja. Naša prisutnost će osigurati da naši saveznici dobiju potporu koju trebaju kako bi proveli potrebne promjene. U isto vrijeme tamni su stjerani u kut, što će nam omogućiti da oni konačno plate za svoje aktivnosti. Uklanjanje Iluminata će biti monumentalno postignuće i odkloniti njihovu sposobnost da uzrokuje daljnje nevolje, a to je visoko na našem popisu. Možemo samo dodati da se traži strpljenje u svemu, jer su neki od tih poslova vrlo delikatni i fino uravnoteženi. Kao i uvijek držite svoj pogled na ishodu koji želite i ne dopustite da vaš fokus popusti.

Već se približavate kraju mjeseca, a mnogi od vas će shvatiti da se vrijeme i dalje ubrzava. To je za vas čudno iskustvo, a to znači da ćete se osjećati kao da nema dovoljno vremena da se završe svi Vaši poslovi. Biti će također i neobičnih simptoma koji proizlaze iz tjelesnih promjena, uključujući emocionalne uspone i padove. Oni bi međutim trebali biti kratkotrajni osobito za one od vas koji su već svjesni onoga što možete očekivati. Umor će vjerojatno uhvatiti mnoge od vas, i adekvatan odmor je vrlo važan ako želite normalno funkcionirati. Mogli bi također mogli primijetili kako se vaš ukus u raznim stvarima promijenio i ako tražite tome razlog, mogli bi shvatiti da vas privlači određena hrana, glazba, literatura i sl. koje zadovoljavaju vaše više vibracije. Kada su vaše vibracije bile niže to nije bilo važno, ali sada ste u potrazi za svim što je finije i čišće.

Sva iskustva će hraniti vašu želje za napretkom, ali ćete ih vi moći bolje kontrolirati. Prošlo je vrijeme kada ste imali male ciljeva u svom životu, te ste jednostavno išli uz tok u neodređenom smjeru. Sada ste preuzeli kontrolu i imate jasne ideje o tome kuda želite ići i kako tamo stići. Mi i vaši Vodiči ćemo vas podržavati i ako vam bude potrebna pomoć ona neće biti daleko. Ne možete međutim imati sve što želite i to se mora uklopiti u vaš životni plan koji je prvi prioritet. Trebali bi znati po osjećaju kako vaš život napreduje i da li ste doživjeli ispunjenje. Samo imajte na umu da ste ponekad sami odabrali proći kroz traumatska iskustava i ta iskustava su jednako važna kao i bilo koja druga.

Čak i ako ste izabrali život koji je bio planiran da vam pruži bogatstvo i svu udobnost koja se može pružiti, on će i dalje nositi lekcije za vašu evoluciju. Ponekad bogatstvo može biti teret i velika odgovornost, pa čak i stvoriti pohlepu i sebičnost. Takav život također donosi moć što uspješno koriste mračne sile za kontrolu ljudi kako bi nudili svoje projekte i financirali svoje tajne operacije. To bogatstvo je praćeno a budući da je većina toga protupravno stečeno ono će se vratiti ljudima. Neće proći puno vremena prije nego što naučite o promjenama koje su s tim u vezi. To će biti isto i u slučaju gdje su oduzeta bogatstva zemljama i ona će se vratiti svojim vlasnicima. Vidjeti ćete, da kada se jednom ove operacije završe, da će biti više nego dovoljno da svatko može napredovati. To će biti jedan korak dalje na putu ka jednakosti i dijeljenju bogatstva, tako da svi imaju koristi.

Ova godina će brzo proći i pokrenuti vas prilično brzo, tako da ste uzdignete na razinu koju ste trebali već postići ali niste zbog namjernog ometanja Iluminata. Tada ćete napredovati toliko brzo, čak i na više razine i smjestiti se u 5. dimenziju. Promjene će biti najviše dobrodošle i pripremiti vas da budete Galaktičko Biće što je vaša sudbina. Razlika između onoga što ste sada i novog bića koje ćete biti, će biti fantastična. Trenutno vam je teško zamisliti kako je to imati veću razinu svijesti. Čak i sada ste nešto više svjesni nego što ste bili prije samo 20 godina ili čak prije. Mnogi od vas mogu svjedočiti takvim promjenama i one će se nastaviti, uz pomoć još jačih energija koje se odašilju prema Zemlji.

Ja sam SaLuSa sa Siriusa, i drage moji, moram reći da bez obzira što možete misliti da su promjene donešene, mnogo ih je zbog vas i razina Svjetlosti koju projecirate oko vas. Također je i zbog vaše snažne namjere tražiti svoja prava, i osigurati da su oni koji vas predstavljaju pošteni i rade za vaše interese i dobrobit. Ono što nije rečeno, da mi dajemo prednost da ste vi postigli ciljeve koji su vas doveli do Uzašašća. To ne znači da vam nećemo davat našu ljubaznu pomoć jer mi smo uvijek spremni pomoći kada je to potrebno, te je to i sastavni dio posla koji treba obaviti. Mi smo jedno u našem služenju vama i Boga, i naša ljubav je uvijek s vama.

Hvala, SaLuSa.
Mike QuinseyWebsite: Tree of the Golden Light
Preveo: MarijanaDear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean + English-Latvian for SaLuSa's messages and English-Indonesian + English-Latvian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at
Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on 
First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.ponedjeljak, 16. siječnja 2012.

SaLuSa, January 16, 2012

  SaLuSa, 16.01.2012Događaji se bliže svom neizbježnom zaključenju te se približava vrijeme kada ćete dobiti čvrste indikacije o onome što je pred vama. Mračni su zadržani u pritvoru i možete primjetiti da više nisu u mogućnosti diktirati što se događa na vašem svijetu. Njihove institucije se raspadaju kao i njihova mogućnost da upravljaju razvojem događaja na različitim tržištima. Njihova pohlepa i arogancija su ih vodile na njihovom putu propasti te oni više neće moći uspostaviti svoju vladavinu. Vi ste ipak još uvijek u razdoblju tranzicije dok naši saveznici postepeno dovršavaju radove neophodne da bi se omogućila provedba promjena.

Kao i uvijek, Svjetlo nastavlja rasti i pomaže onim dušama koje su se tek počele buditi. Puno je tražiti od nekih među njima da se odmaknu od vjerovanja kojih su se držale čitav život te da prihvate nova koja su toliko drugačija da ih je teško i pojmiti. Dio problema leži u činjenici da je vladajuća klasa radije održavala kriva uvjerenja nego da je priznala istinu. Vi znate da smo slijedili napredak čovječanstva kroz tisuće godina, a dokazi o kontaktima s nama još uvijek postoje. Pa ipak navelo vas se vjerovati da ne postoje i da se u Svemiru traga za dokazima o našem postojanju. Na sreću, toliko vas je vidjelo naše letjelice na vašim nebeskim svodovima te posjedujete inteligenciju pomoću koje uviđate da je u većini riječ o prevoznim sredstvima kojima se koristimo. Imate brojna svjedočanstva iz prve ruke o kontaktima tamo gdje su se brodovi spustili na Zemlju, kao i dokaze o susretima s vašim Vladama. Prikrivanje je bilo potrebno da se ne bi postavljala pitanja te da bi se izbjegla sramota proistekla iz činjenice da se mora priznati da smo često puta nudili da donesemo mir vašoj Zemlji, no to je bilo odbijeno.

Ipak, nastavljamo s razotkrivanjem jer sve dok ne budemo službeno prepoznati i prihvaćeni, nismo u mogućnosti obaviti masovna prizemljenja, ali ćemo nastaviti sa preletima. Ono što morate razumjeti jest da se ne smije čiti kao da smo vam se nametnuli, dok kontakt mora biti odgovor na vašu molbu i uz vašu dozvolu. Ukoliko bismo ignorirali taj uvjet, tada bismo neprimjereno utjecali na vas, jer vi morate kreirati putovanje vaših duša. Očigledno je da kada ćemo se moći otvoreno susresti, još uvijek će biti ljudi koji bi radije da nismo stigli, ali nam je dozvoljeno reagirati kada većina ljudi bude sklona kontaktu s nama. Prioritet nam je namiriti nestašicu i potrebu da vas brzo pripremimo za vašu tranziciju u budućnost dajući vam sve one prednosti kroz nova otkrića koja su do sada bila od vas skrivana.

Zadaci pred nama su prilično zahtjeni, no uvjeravamo vas da nemamo nikakvih problema da bi vam nove tehnologije učinili brzo dostupnima. Naši saveznici djeluju pažljivo prije javnog očitovanja jer se mora poštivati pravovremenost, a mi ne želimo da oni upadnu u nevolje. Jednom kad ga obave, to će pokrenuti niz događanja koja će vas unaprijediti i vi ćete nepobitno znati da je započelo Novo Doba. Postoje određeni ciljevi koji se moraju postići prije Uzašašća, a naše prisustvo bit će sa svrhom da se i ostvare. Ne postoji prevelik zadatak za nas budući da imamo milijune letjelica koje možemo mobilizirati u kratkom vremenu. U biti, planovi za naše misije se često prilagođavaju tako da možemo uvijek biti spremni za početak autoriteta. Ta dozvola neće biti još dugo odlagana te je toliko blizu da smo mi prilično uzbuđeni s tim u vezi.

Uzašašće zahtijeva da se još uvijek nastavljate pripremati bez opuštanja. Kako se povisuje razina vibracija, vi ih trebate primiti u sebe i uskoro ćete primjetiti kako vas to osnažuje. Za razliku od prije mnogo godina kada je napredak bio spor i jedva primjetan. Sada biste trebali primjetiti da ste veoma svjesni i sposobni zadržati visoku razinu mirnoće u svim situacijama čak i posred energija niskih vibracija. Ova pojava raste sve do kritične mase prema kraju godine kada će vam pomoći da prođete kroz zvjezdana vrata. Do tog vremena, samo oni koji se uspješno pripreme moći će nastaviti i uzaći. Ukoliko vam je ideja o uzašašću privlačna te namjeravate uzaći, tada je gotovo sigurno da ćete to i postići. Potreban je trud i posvećenost, ali to nije niti približno tako teško kao što neki od vas zamišljaju.

Jasno je da se ne trebate brinuti zbog bilo kakvih pokušaja Mračnih da ometu vaša očekivanja dok se odvija ova godina jer neće imati udjela u onome što će se zbivati, a ometanje mi niti ne bismo tolerirali. Njihovo vrijeme je još malo pa završeno i oni su u potpunosti svjesni nadolazećeg gubitka vlasti. Ohrabrili smo naše saveznike da još spremnije napreduju budući da nam događaji diljem svijeta idu u prilog te će svijet imati koristi od promjena koje se trebaju zbiti. Jednom kad pravi ljudi budu na pravim pozicijama, tada ćemo moći nastaviti s našim odgovornostima jednih prema drugima. Imajte na umu da prije nego ste došli u ovaj život, vi ste znali da ćete biti dio procesa Uzašašća i mnogi od vas imaju specijalne zadatke koje trebaju obaviti. To pokazuje koliko je dobro bio osmišljen Božji plan da bi se odvio unutar predviđenog roka. Sve je do savršenosti isplanirano još od samog početka, a to znači da su Mračni bili osuđeni na propast. To saznanje bi trebalo ohrabriti srca svih onih koji još gaje sumnje.

Majka Zemlja je bila realtivno mirna imajući u vidu da je ona usred svog vlastitog čišćenja. Ipak, još uvijek budite na oprezu jer se trebaju odviti još neke fizičke promjene prije završetka ovog ciklusa. Slijedite svoj unutarnji glas jer svi vi ste intuitivna bića samo što rijetki doista opažaju svoje darove. Nemojte krivo protumačiti svoju reakciju sa strahom jer će vas to odvesti u paniku u vrijeme kada vam je jasno savjetovano da očuvate mir. Doista, nadolazeće razdoblje bi vam trebalo donijeti radost jer uskoro ćete znati sa sigurnošću da se odigravaju konačna iskustva. Imajte nadolazeće razdoblje u mislima kao i prekrasno finale koje će ispuniti sva obećanja koja su vam dana, ona koja su nadahnjujuća i donose mir i radost u svoj njihovoj punini.

Ja sam SaLuSa sa Sirijusa i primam vaše misli koje su mi usmjerene. Zahvaljujem vam za vašu ljubaznost i ljubeću energiju koju šaljete članovima Galaktičke Federacije. Usihićuje nam srca da ne samo da osvješatavate našu prisutnost, već i da na nas mislite s privrženošću. Što se više povezujemo, to se više ujedinjavamo u Ljubavi i Svjetlosti.

Hvala, SaLuSa.
Mike QuinseyWebsite: Tree of the Golden Light
Preveo: MarijanaDear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean + English-Latvian for SaLuSa's messages and English-Indonesian + English-Latvian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at
Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on 
First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

petak, 13. siječnja 2012.

SaLuSa, January 13, 2012

  SaLuSa, 13.01.2012Imate izreku da “ne postoji budala kao što je stara budala” i to bi se moglo primijeniti na Iluminate jer su oni od starijih generacija. Oni su daleko premašili razdoblje koje im dano da odstupe i daju čovječanstvu priliku tražiti ono što mu pripada i što mu je oduzimano tisućama godina. Duhovna hijerarhija im je ponudila izlaz, jamčeći njihovu sigurnost, tako da bi mogli biti držani u sigurnom okruženju dok ne budu pozvani na odgovornost za svoje zločine protiv vas. Mi smo ih jednostavno željeli maknuti sa puta tako da se put prema Uzašašću može otvoriti i na taj način, znajući da ćete tako napredovati bez smetnji. Taktike odgađanja ih neće dovesti nigdje, kako se Božanski datum za skok naprijed približava i koji će nas ovlastiti da koristimo bilo koji način koji želimo, da prevladamo mračne. Njihovi pomagači imaju malo moći, ali su prošireni uzduž i popreko i to je uglavnom glavni problem. Oni također postaju razočarani sa svojim odgovornostima, jer neće naći zlatno jaje u svojem gnijezdu a i shvatiti će da će dobiti malo nagrade za ono što su učinili za mračne.

Pristup nas i naših saveznika gotovo je uništio strukturu moći koja je držala tamne zajedno. Oni susreću sve više protivnika kao se ljudi brzo bude i shvaćaju da su bili prevareni u uvjerenju da poduzeti koraci u njihovo ime nisu za njihovo dobro. U stvari, tamni nikada nisu radili za nikoga, nego samo za sebe kako bi ostvarili svoj cilj svjetske dominacije. Oni su uzrokovali uništenje dvije velike civilizacije i bili su tako vrlo blizu da i vašu civilizaciju dodaju na popis. Za njih je sada prekasno da promijene svoje planove, plus naša prisutnost koja ograničava njihove akcije kako bi osigurali njihov neuspjeh. Dakle Dragi naši, što god čuli ili čitali o nejasnim prijetnjama od njih, shvatite da im je mnogo toga oduzeto. Njihova rika može biti zastrašujuća, ali u stvarnosti oni su više poput bezubog tigra.

Imamo odgovore na probleme svijeta, ali vam ih ne možemo nametati. Mi ćemo suptilno ispustiti ideje tako da ih sami možete pronaći. Štoviše, neke su poznate i o njima se otvoreno razgovara, ali je potrebno puno uvjeravanja da se s njima krene. Ljudi imaju prirodnu sklonost zadržati ono što imaju i treba vremena da ih se uvjeri u vrijednost nečeg drugog. Na primjer prednosti NESARA (National Economic Security and Recovery Act – Nacionalni akt o sigurnosti i oporavku) su poznate već dugi niz godina, ali je potrebna duga kampanja da se to predstavi onima koji bi mogli imati dovoljno utjecaja da bi to postalo stvarnost. Očito je oprost duga jedini odgovor da se izađe iz rupe u koju su upale mnoge zemlje i nemaju realne šanse da se iz nje izvuku otplatom svojih kredita. Tko će biti dovoljno hrabar predstaviti taj prijedlog, dobro pogledajte i naći ćete da je tu ideju spomenuo jedan predsjednički kandidat (Ron Paul – predlaže oprost od 1700 milijardi dolara). Jasno je da će biti velika opozicija tome od onih koji gube kamate i žele održati sadašnje stanje i svoje ruke nad svojim bogatstvom. Vidjeti ćete da kada budu nove vlade i stara garda više neće moći imati nikakve ovlasti, tada će mnoge toga dobroga početi dolaziti. Naravno postoje prioriteti, ali čak i tako neće biti odgađanja jednom kad se bude moglo reći da je situacija čista.

Moramo čuvati naše planove tajnim, čak i ako su naše namjere poznate, i na taj način očekujemo da će napredak biti najbrži. Mi se usklađujemo sa vremenom i događajima i zato što smo vrlo fleksibilni je razlog zašto je, općenito govoreći, najbolje da se ne obvezujemo za točan datum. Međutim, jednom će doći vrijeme kada će se tamni maknuti s puta, kad ćemo vam unaprijed reći o nadolazećim događajima jer bismo željeli da znate i uključite se u naše aktivnosti. To je uostalom vaša Zemlja, vaš ciklus dualnosti i vaše Uzašašće, a mi želimo da se svi jako uključite sve do kraja vremena. Neka pitanja uključuju visoke tehnologije i trenutno su previše napredne za vas, tako da će to biti iznimka. U budućnosti mnogi od vas će se pridružiti Galaktičkoj Federaciji u njenom radu, pa je dobro da se počnete uključivati s nama. Mi ćemo ići tako daleko da vam kažemo zašto ste danas ovdje i zašto ste pripremani za takav posao. Tamni mogu biti vrlo pametni ili bi se moglo reći vješti, jer su vas uspjeli tako dugo varati, ali kao bića Svjetlosti, oni svojim djelovanjem više neće ni najmanje utjecati na vas. Kao i kod bilo koje duše, ostajete otvorenim za niže vibracije kada ste usredotočeni previše na njihove aktivnosti krcate strahom, i zato budite svjesni što se događa, ali brzo krenite dalje i ostaviti to u prošlosti.

Vremena u kojima ste su tako nestabilna ali kada se odmaknete ona mogu biti tako zanimljiva. Ona vam pokazuju što se događa kada izgubite svoj put i zaboravite da ste od Svjetlosti. Iako je bilo poznato da ćete pasti u niže vibracije, stupanj u kojoj mjeri ćete se odvojiti od vašeg pravog ja je bio nepoznat. To ovisi o svakom pojedincu i jasno je da će neki pasti niže od drugih. Ono što je zadivljujuće je vaš napredak od kad su Bića Svjetlosti poslana na Zemlju kako bi vam pomogla da se podignete. U samo dva stoljeća ste uspjeli u stvaranju prekrasne mreže Svjetlosti oko Zemlje, a njeno prisustvo je pomoglo pretvoriti u svjetlo mnogo tame koja je postojala. To je opet imalo utjecaja na smanjenje moći tamnih energija i pomoglo osloboditi ljude iz njenog zagrljaja. To je veliki trud i uspjeh koji je zbog vaše jake namjere još jednom na Zemlji uspostavio Svjetlost.

Od tu gdje smo mi iznad vas i gledamo dolje na vašu lijepu Zemlju, mi smo tužni vidjeti razmjere štete koja je nastala. Majka Zemlja je nekad bila rajski vrt i jedan od najljepših planeta u svemiru. Uz vašu pomoć, možemo poništiti sve štete i napraviti sve dobro, tako da Zemlju vratimo u stanje u kakvom je bilo u samom početku. Od tamo ćemo ići dalje i dodati što god rezonira s vama da bi je učinili čudesnom planetom, koji će biti dragulj u kruni Boga. Vjerujte nam Dragi naši, nećete imati ograničenja postavljenih na vas, i kako ćemo biti svi sretni i radosni.

Ja sam SaLuSa sa Siriusa, i uživanje u ovom razdoblju vas podiže na novu razinu jer možete osjetiti kako ste blizu Uzašašća. Teški rad koji ste uložili će se sada isplatiti, kako se vaš put do uspjeha otvara i vaše se pripreme završavaju s Božjim blagoslovom.

Hvala, SaLuSa.
Mike QuinseyWebsite: Tree of the Golden Light
Preveo: MarijanaDear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean + English-Latvian for SaLuSa's messages and English-Indonesian + English-Latvian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at
Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on 
First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.


PUTIN

Net

INVOC


Za titlove kliknite na kvadratić u desnom donjem uglu video okvira.

INVOKACIJA

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 –24:00h ZAGREB, CROATIA

http://24timezones.com/

gct

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!

de
Berlin
Saturday, 9:00 a.m.
uk
London
Saturday, 8:00 a.m.
es
Madrid
Saturday, 9:00 a.m.
ru
Moscow
Saturday, 12:00 p.m.
fr
Paris
Saturday, 9:00 a.m.
se
Stockholm
Saturday, 9:00 a.m.
at
Vienna
Saturday, 9:00 a.m.
usdv
Denver
Saturday, 1:00 a.m.
usla
Los Angeles
Saturday, 12:00 a.m.
usmp
Memphis (TS)
Saturday, 2:00 a.m.
usny
New York
Saturday, 3:00 a.m.
ussf
San Francisco
Saturday, 12:00 a.m.
br
Rio de Janeiro
Saturday, 5:00 a.m.
ca
Vancouver
Saturday, 12:00 a.m.
tr
Istanbul
Saturday, 10:00 a.m.
za
Kapstadt
Saturday, 10:00 a.m.
id
Jakarta
Saturday, 3:00 p.m.
cn
Shanghai
Saturday, 4:00 p.m.
au
Sydney
Saturday, 7:00 p.m.
il
Tel Aviv
Saturday, 10:00 a.m.
jp
Tokyo
Saturday, 5:00 p.m.

Telepathy Live Event
The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

General InformationExchange experiences of participants
• Website: CzechCzech• Facebook: fcdeErstkontakt - Live Telepathie Event
• Website: FrenchFrench• Facebook: fcusFirst Contact - Live Telepathy Event
• Website: ItalianItalian• Facebook: fctrİlk Temas / Telepati
• Website: DutchDutch
• Website: PortugalPortugueseImportant! - Information for first participation - Introduction
• Website: RussiaRussian• Video + Tutorial: DeutschGerman
• Website: TurkishTurkish (Facebook)• Video + Tutorial: EnglishEnglish
Video transcript incl. tutorial for telepathic contact
• Tutorial: trusEnglish
• Tutorial: tritItalian
• Tutorial: trtrTurkish (Facebook)

GTC


de
Berlin
Sunday, 8:00 p.m.
uk
London
Sunday, 7:00 p.m.
es
Madrid
Sunday, 6:00 p.m.
ru
Moscow
Sunday, 10:00 p.m.
fr
Paris
Sunday, 8:00 p.m.
se
Stockholm
Sunday, 6:00 p.m.
at
Vienna
Sunday, 6:00 p.m.
id
Jakarta
Monday, 2:00 a.m.
cn
Shanghai
Monday, 3:00 a.m.
Telepathy Live Event
The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!
usdv
Denver
Sunday, 12:00 p.m.
usla
Los Angeles
Sunday, 11:00 a.m.
usmp
Memphis
Sunday, 1:00 p.m.
usny
New York
Sunday, 2:00 p.m.
ussf
San Francisco
Sunday, 11:00 a.m.
br
Rio de Janeiro
Sunday, 5:00 p.m.
ca
Vancouver
Sunday, 11:00 a.m.
au
Sydney
Monday, 6:00 a.m.
jp
Tokyo
Monday, 4:00 a.m.

http://www.the-starpeople.net/liveus.html

First Contact - Live Telepathy Event.

NEDERLANDS/DUTCH

CZECH
ITALIANO/ITALIAN

FRANÇAIS/FRENCH

PORTUGUÊS/PORTUGUESE

MORE LANGUAGES

OUR FAMILY OF THE STARS

THANKS.