Sljedbenici

PUTIN

ponedjeljak, 24. siječnja 2011.

SaLuSa 24.siječnja 2011.


Mi pru
žamo naše ruke prema vama i činimo puno toga za vaše dobro te naši napori postaju više uočljiviji.

Radujemo se prilici da postanemo javno aktivni i to vrijeme nije predaleko. Mnogo našeg rada se izvodi iz letjelica koje su maskirane da budu nevidljive što je nužno ne samo za našu već i vašu sigurnost. Na nas se pucalo i vršene potjere u nekoliko prilika iako moramo reći da to nije imalo nekog utjecaja na nas. Mi smo prilično sigurni i imamo tehnologiju kakvu ne možete sanjati no ne želimo je koristiti ukoliko nema nikakve alternative.

U normalnim okolnostima mi smo u stanju riješiti probleme kroz diplomatske i mirotvorne odnose. To je pristup koji će ljudi morati naučiti no pri tom treba reći da će Uzašli čovjek već ostaviti iza sebe sve ideje rata i agresije.

SaLuSa 24.siječnja 2011.
Budućnost je zapečaćena za mračne sile i momentum događaja se ubrzava kako bi oni shvatili da nemaju stupanj kontrole potreban da utječe na ishod u njihovu korist. Počinju dobijati osjećaj kao da su pod opsadom i da njihovi načini ne prolaze. Voljeli bi da metaforički mogu pritisnuti neku tipku no shvaćaju da više ne mogu. Sve više su raštrkani u svojim pokušajima da izbjegnu neizbježni poraz. Predaju ne razmatraju kao opciju no moguće je da će je evenutalno ipak vidjeti kao jedini mogući izlaz. Nikakvo zlo ih ne bi snašlo u tom slučaju jer im pružamo ista prava kao i svakoj drugoj duši. Oni će naučiti mnoge lekcije prije kraja ovog ciklusa. U stvari to se odnosi na sve vas jer vi u normalnim okolnostima ne prolazite kroz takve testove bez postizanja opipljivog duhovnog napretka. Oko toga se, najdraži, vrte sva vaša iskustva i u konačnici ćete zbog toga postati bolja osoba.


Vi ste jednom bili velike i moćne duše. Prihvatili ste izazove da uronite kroz dimenzije i iskusite dualnost. To je uvijek bilo sa znanjem da nećete biti zaboravljeni i bez obzira koliko ste izgubili doticaj sa Svjetlom da će vam se pomoći vratiti Svjetlu. Dokaz za ovo je svuda oko vas jer se Svjetlo vraća na Zemlju. To je vrijeme kada vam se vraća prisjećanje vašeg istinskog sebstva a kako je to već bilo dogovoreno dana je ogromna pomoć kako bi se ponovno uzdignuli. Traži i naći ćeš – nikad nije bilo više istinito nego danas i nitko tko se istinski želi vratiti u Svjetlo neće pretrpjeti neuspjeh.


Vi ste se pripremali za završna vremena već dugo, dugo vrijeme i sa svakom idućom inkarnacijom ste planirali svoja iskustva tako da iskoristite sve nevolje u korist svog iskustva. Svakom je bilo dozvoljeno da napreduje brzinom kojom je odabrao jer nije bilo pritiska osim onih sa kojima ste bili zadovoljni. Vi ste svi jedinstveni kad govorimo o duhovnom napretku i bilo vam je dozvoljeno da iskusite što god ste željeli. Povremeno neki od vas će poduzeti inkarnaciju van planeta i kasnije se vratiti na Zemlju. O vama se brine na načine na koje niste nužno svjesni no sve u interesu da ispunite svoj životni plan. Ipak vi dok ste na Zemlji (u sadašnjem ograničenom stanju svijesti op.p.) možda niste našli traženo zadovoljstvo i možda vam se čak čini da je vaš život gubitak vremena. Vjerujte nam da nije nikada tako jer su svi životi vama od vrijednosti iako možda ne razumijete razloge. Kad se nakon toga vratite u “zemlju ljeta” (raj, nebo, devahan, astralni svijet op.p.) shvatite točno što je bio vaš plan i sretni shvatite da ste ga uspješno izvršili. Ako niste nove mogućnosti se pripremaju u idućim životima.


Sve je za vas organizirano na način da ćete se susresti sa svim što ste željeli naučiti. Nekada lekcije mogu biti bolne no one se ne bi desile da nisu bile nužne za vaše razumijevanje. Uzmite za primjer suosjećanje koje dolazi sa prepoznavanjem jednoga u svem životu. Nekada ljudi neće imati puno ili niti malo suosjećanja za druge koji su toliko različiti od njih. Podijeljenost ljudi (po rasi, boji, starosti, naciji op.p.) je činjenica već eonima vremena i temelji se na uočavanju mnoštva razlika među vama. Ovo će s vremenom nestati kada shvatite da su sve duše jednake. Oni koji imaju znanje i motivaciju trebali bi pomoći jedni drugima i to je način kako društvo može evoluirati kao cjelina.Dosada bilo je malo mogućnosti za rad na ujedinjenju no neće proći dugo i vidjet ćete zajednički cilj koji vas vodi naprijed. U konačnici svi idete ka Uzašašću iako odluku o tome donosite sami. Neće vam nedostajati ohrabrenja ako vas se bude vidjelo kao spremne a vaši Vodiči će se pobrinuti da prilika dođe vašim putem.


Mi pružamo naše ruke prema vama i činimo puno toga za vaše dobro te naši napori postaju više uočljiviji. Radujemo se prilici da postanemo javno aktivni i to vrijeme nije predaleko. Mnogo našeg rada se izvodi iz letjelica koje su maskirane da budu nevidljive što je nužno ne samo za našu već i vašu sigurnost. Na nas se pucalo i vršene potjere u nekoliko prilika iako moramo reći da to nije imalo nekog utjecaja na nas. Mi smo prilično sigurni i imamo tehnologiju kakvu ne možete sanjati no ne želimo je koristiti ukoliko nema nikakve alternative. U normalnim okolnostima mi smo u stanju riješiti probleme kroz diplomatske i mirotvorne odnose. To je pristup koji će ljudi morati naučiti no pri tom treba reći da će Uzašli čovjek već ostaviti iza sebe sve ideje rata i agresije.


Kao i civilizacija koju ste prije imali napokon dostižete više dimenzije koji su bili vaši nivoi egzistencije prije mnogo godina. Ipak to će biti dostignuto i ne može biti nikakvog drugog ishoda. Svaka duša kontinuirano napreduje bez obzira koliko puta se pokliznu unatrag jer samo vrijeme nije faktor kad je vaša evolucija u pitanju. Iskustva kao što su postojanje u dualnosti vam u stvari daju zlatnu mogućnost da ubrzate vaš napredak. Ako ste u vašoj procjeni uspjeli u podizanju vibracije treba vas pohvaliti za taj rezultat jer ste za to morali raditi vrlo naporno. Jednom kad uzađete daljnji napredak će postati lakši no također sporije i radosno iskustvo.


Kakvo je ovo lijepo vrijeme za biti na Zemlji. Kad biste mogli vidjeti pozitivne ishode prepoznali biste ovu godinu kao punu uzbuđenja. Odgovori na sve vaše probleme su spremni da se manifestiraju. Veličina i doseg promjena će vas provesti iz ove u iduću godinu i do tada će sve biti drastično različito od danas. Za sada malo toga će se ostvariti onako loše kako vi to zamišljate a sve teškoće će biti kratkog vijeka. Zemlja se može tresti i “tutnjati” no uzet će u obzir utjecaj koji će imati na svoju okolinu. U stvari mi ćemo održati stvari u ravnoteži kako ne bi izbjegle kontroli. Ovo smo činili već dugo vremena i uspjeli smo u odvraćanju od nečega što bi bilo katastrofalno za velika područja na Zemlji.


Ja sam SaLuSa sa Sirijusa i mi smo ekstra zauzeti praćenjem sa onim što se zbiva na Zemlji. To je djelomično razlog zašto na nebu vidite tako puno naših letjelica. To je garancija da je vaša budućnost sa nama sigurna.


Hvala, SaLuSa
Mike Quinsey


Prevoditelj: Siniša - Civilizacija Svjetlosti

The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey

http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated below
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - Ελληνικά/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - Български/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com/ - Polska/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com/ - Россию/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com/ Hrvatski/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com/ - Magyar/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com/ - Norsk/Norwegian – NEWhttp://gfinromania.blogspot.com// - România//Romanian - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on
SaLuSa 21.siječanj 2011.


Ja sam SaLuSa sa Sirijusa i mogu vam reći kako mi iz Galaktičke federacije postajemo uzbuđeni na blizinu službene objave naše nazočnosti diljem svijeta.

Želimo pomoći smanjiti patnju koja se odvija u potlačenim zemljama i također bilo gdje u svijetu.

Imamo svo iskustvo potrebno da promijenimo stvari prilično brzo.

U stvari možemo razumjeti ove stvari puno dublje nego što vi možete i znamo točno što je potrebno biti odmah uspostavljeno.

Držite se najdraži jer pomoć dolazi uskoro na najefikasniji i najblaži način.
SaLuSa 21.siječanj 2011.


Nema ništa neobično u tome da vremena kraja ciklusa budu kaotična, no kako stari načini otpadaju novi se putevi ukazuju. Dosad biste trebali vidjeti pravac u kome idete koji će se uklopiti u plan za Uzašašće. Kako budete uočavali promjene u vašoj svjesti uočit ćete da za svakog pojedinca postoje osobna iskustva Uočavate kako vam se lakše koncentrirati i niste više tako jednostavno uznemireni vanjskim događajima. Vremena kraja su veliki test koji određuje koliko daleko ste napredovali. Morate se nositi sa stalnim napadima na vaša osjetila kao i doživljavanjem smrti i uništenja za koju se čini da konstantno ispunjava medije. Kad možete dati svoju ljubav i suosjećanje unesrećenima i niste negativno utjecani emocionalnim ozračjem vaših srca postavljate se van dosega negativne reakcije. No to u nekim ljudima izaziva bijes koji jednostavno pridodaje strahu koji već postoji i hrani upravo one koji vas nastoje uznemiriti.


Pogledajte oko sebe i trebali biste naći dovoljno dobrih vijesti da podignete svoje raspoloženje. Uočljivi su znaci koji indiciraju da mračne sile ubrzano gube kontrolu nad vama. Uočite kako kineski vođe vrše ustupke Zapadu i koriste svoju moć kako bi spriječili Iluminate od stvaranja novih uporišta na Istoku. Oni su dio rastućeg pokreta za stabilizaciju svijeta i iskorjenjuju utjecaje koji su vas pokušali odvesti u novi ratni scenarij. Ne možemo zaustaviti manje prepirke i sukobe no mi ćemo spriječiti eskalaciju u sveopći rat. To je unutar našeg autoriteta i također je odgovor na rastući nivo svjesti koji zahtijeva mir za sve ljude. Nekolicina ne može više diktirati smjer čovječanstva i put se otvara za završne činove dualnosti kako je vi vidite.

Kroz mnoge živote i kroz mnoge civilizacije iskusili ste praktički sve religije i kulture i danas stojite kao ekstremno napredna duša. Vaša intuicija je, na taj način, izoštrena i malo je toga što imate za naučiti osim svakodnevno primjeniti vaše znanje. Na taj način trebali biste moći donositi odluke koje će vas zadržati u Svjetlu. Vaše veze sa bilo kojom od aktivnosti mračnih sila bi trebale otpasti kako počnete rezonirati na vaše više ja. Postat će to normalan način kako vodite svoj život a rezultirat će u harmoniji i ravnoteži. Ljudski zakoni su slaba refleksija univerzalnih zakona i nekad se morate protiv njih boriti kako biste ostvarili pravdu. S našim dolaskom bit će učinjene promjene a Ustav ( u svim državama ? op.p.) će biti obnovljen sa mali amandmanima kao odgovor na populaciju koja brzo prepoznava potrebu za takvim činom.


Mračne sile nisu ni približno uvijek imale sve po svome. Razlika je u tome što su do bliske prošlosti vršili svoja djela prilično javno. Svjetlo je pak radilo uglavnom iza scene i preferira anonimnost iz razloga sigurnosti. U stvari svjetlo nikad nije prestalo raditi za vaše prosvjetljenje. Sad čekate promjene u vladi, razotkrivanje i programe blagostanja da vas gurnu u preostali period ovog ciklusa. Oni napreduju i u prikladno vrijeme mi ćemo se pokrenuti u akciju te će se život dramatično promjeniti. Puno je pažnje pridano našim inicijalnim izjavama za javnost kako bi stekle povjerenje i podršku ljudi.


Bit će konfuzije no istina o vašoj nedavnoj povijesti će temeljito ukloniti lažnu i obmanjujuću informaciju. Vi ste namjerno obmanjivani i držani u mraku po pitanju puno događaja koje kao Nezavisna bića imate pravo znati. Na primjer postoji mnoštvo neprijepornih dokaza kako život ne samo da je postojao na vašem Mjesecu i Marsu no postoji i danas. Također je poznato da postoji Unutrašnja Zemlja koja udomljuje napredna Bića. Pri tome ne mislimo na podzemne baze koje udomljuju ljude i ET-e (o podzemnim bazama čitajte ovdje). Doista imate mnogo toga za pohvatati za povratak u ravnopravan položaj i neke informacije će istovremeno biti šokantne i senzacionalne.

Bit će vrlo važno da bez ikakve sumnje možemo dokazati bilo koju informaciju koju vam dajemo a to možemo učiniti na način koji će vas zaprepastiti vraćajući se natrag u prošlost. Vi volite vaše misterije no još više ćete uživati u odgovorima. Za primjer možete uzeti veliku piramidu. Izazvala je tako puno špekulacije o tome kad je sagrađena i o njenoj svrsi. Neki istraživači su otkrili puno toga o njoj no većina vas ima malo informacija o tome. Recimo da je stvorena prije 10.000 godina i da su je stvorili ET. Oni su kreirali mrežu ovakvih divova, kao što to otkrivate, oko cijelog svijeta. Uglavnom vaša povijest je vrlo ograničena u vezi njih i netočna što se odnosi na većinu od vaših zadnjih 12.000 godina i više. Ono što je interesanto je što ste vi sami bili vlastiti preci. To može objasniti zašto neki od vas osjećaju tako snažno privlačenje prema određenim civilizacijama. To može čak i danas utjecati na vaš ukus i preference a očito je i u mnogim domovima. Oduševit će vas kada vam donoseći vam prošlost pokažemo točno kako je sagrađena velika piramida.


Najdraži ispunja nas radošću i ispunjenjem znanje o tome što stoji ispred vas. Mračne sile više neće imati riječ u stvarima i bit će uklonjene sa pozicija moći. Velika duhovna bića uklonit će ih i čovječanstvo će napokon biti izvedeno iz mraka u Svjetlo razumijevanja. O kako su za vas sretna vremena odmah iza ugla. Mi to znamo jer smo mi dio tih vremena. Možete li zamisliti koliko tereta će biti uklonjeno s vaših leđa i kako brzo će biti riješene stresne situacije. Biti istinski slobodan je tako veliki korak naprijed no to dolazi sa priznavanjem jednote u svemu što postoji.


Ja sam SaLuSa sa Sirijusa i mogu vam reći kako mi iz Galaktičke federacije postajemo uzbuđeni na blizinu službene objave naše nazočnosti diljem svijeta. Želimo pomoći smanjiti patnju koja se odvija u potlačenim zemljama i također bilo gdje u svijetu. Imamo svo iskustvo potrebno da promijenimo stvari prilično brzo. U stvari možemo razumjeti ove stvari puno dublje nego što vi možete i znamo točno što je potrebno biti odmah uspostavljeno. Držite se najdraži jer pomoć dolazi uskoro na najefikasniji i najblaži način.

Hvala, SaLuSa
Mike Quinsey
Prevoditelj: Siniša - Civilizacija Svjetlosti
The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey

http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated below
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - Ελληνικά/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - Български/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com/ - Polska/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com/ - Россию/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com/ Hrvatski/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com/ - Magyar/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com/ - Norsk/Norwegian – NEWhttp://gfinromania.blogspot.com/ - România//Romanian - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available onsrijeda, 19. siječnja 2011.

SaLuSa, January 17, 2011


Divimo se onima među vama koji su vrijedno tražili smisao života i našli svoje odgovore. Dok god prepoznajete Božju ruku u svemu oko sebe, uskoro ćete prepoznati istinu kako ste svi Jedno.

Barijere će nestati i primit ćete k srcu jedni druge. Važno je naravno stvoriti klimu pune kooperacije tako da boja kože i rasa više neće budu važni.

Znajte da će sve biti dobro i da će vas Bog kao i uvijek pratiti gdje god da ste te će uvijek biti vaš učitelj i pratitelj. U svim vremenima ste voljeni više nego što možete zamisliti i tako će to biti zauvijek.
SaLuSa, January 17, 2011Nova godina je započela i kako klimaks trenutnih promjena dolazi svom vrhuncu imat ćete pune ruke posla. Usred svih tih zbivanja postat će očito da proživljavate zadnje dane pokušaja mračnih sila da ostanu na vlasti. Oni neće izmjeniti vašu budućnost ili vašu sudbinu za uzašašće jer je ona osigurana. Događaji koje će oni orkestrirati pokazat će nepoštivanje ljudskog života i ljudskih prava. To će rezultirati sjedinjavanjem mnogih ljudi u Svjetlu i većim zahtjevima za akcijom protiv njih. Tako će konstantno rastući nivo svijesti osigurati da postoji odgovor i vi ćete razumjeti što se dešava. Savjetujemo vam da se fokusirate na pozitivan ishod i tako ćete dati svoj doprinos zajedno s našim kako biste prekinuli sve pokušaje da vas zbune ili zaustave vaš napredak.

Sad je vrijeme da Svjetlo postane aktivnije oko vas i mnoge, mnoge grupe ljudi se okupljaju zajedno da poduzmu akciju. To će započeti s malim koracima i polako eskalirati u veliku snagu za dobro. Imat će tendenciju da privuče ljude zajedno u skladu s tim jesu li već iskusili buđenje. Dok se dualnost ne premosti, uvijek će biti određeni stupanj razlika između grupa koje zastupaju različite stavove i mišljenja no to je zdrava situacija. Bez izazova ne biste nužno evoluirali već vrlo polako. U vremenima kraja (ciklusa op.p.) moguće je napredovati u skokovima. Karma također može biti očišćena mnogo brže. Također prije uzašašća morat ćete se suočiti sa (svojim ? op.p.) neriješenim pitanjima.

Vrijeme stalno ubrzava i ova godina će brzo proletjeti. Možete biti sigurni da ona priprema mnoga iznenađenja i započet će pripremati put za Uzašašće. Osigurat će da je vaše putovanje dovršeno sa lakoćom i u atmosferi radosnog prihvaćanja. Trenutno oko vas je mnogo strahovanja no neće proći puno dok naši saveznici dokažu svoju sposobnost da nadvladaju planove mračnih sila. Vi ćete biti zadnji djelić koji će dovršiti sliku i tada će cijeli univerzum biti spreman uzaći na viši nivo. To će biti početak zlatnog doba što će uzrokovati dozrijevanje svega onoga što je obećano da prati Uzašašće. Okus onoga što slijedi će se manifestirati prije kraja godine no morate dozvoliti dozu rada potrebnu za dosezanje ljudi na svjetskoj razini.

Vaše potrebe mogu biti potpuno zbrinute i mi možemo snabdjeti cijelu vašu populaciju. Mi nemamo vaše probleme u proizvodnji velikih količina. Naš izvor je neograničen. Na kraju krajeva najdraži, imali smo više nego dovoljno vremena da se pripremimo za ovu etapu u vašem Uzašašću. Vidjet ćete da jednom kada počnu promjene će dolaziti vrlo brzo. Želimo riješiti siromaštvo i odgovoriti na potrebe koje će povratiti nešto dostojanstva u vaše živote i učiniti vas samodovoljnima. Imamo puno specijaliziranih grupa iskusnih u različitim vještinama i područjima ekspertize koje mogu odraditi i najzahtjevnije zadatke. Globalna zagađenost će, na primjer, biti očišćena mjereno u tjednima a ne mjesecima. To je područje koje mi vidimo kao prioritet. Zdravlje i blagostanje će se postupno vratiti i nestašice koje sad iskušavate će se iskorijeniti da se nikad ne vrate.

Kakav god napredak mi učinimo nažalost bit će uvijek onih prestrašenih od crnih proročanstava. Za njih to je postalo dio njihova čvrstog vjerovanja u katastrofičan kraj vremena a događaji na Zemlji će činiti da to podržavaju. Ipak oni (događaji op.p.) se neće pogoršati kako mjeseci budu prolazili niti će i približno dosegnuti apokaliptične proporcije. Majka Zemlja mora imati svoju riječ u onome što se dešava i također podići vlastite vibracije no njena namjera nije da ostvari neobuzdano rušenje. Negativne energije koje su uzemljene u Zemlji kroz mnoga stoljeća moraju biti pročišćene i dovršene prije Uzašašća. Naša nazočnost znači da možemo pomoći da ublažimo opseg štete i možemo ponuditi zaštitu onima koji mogu biti na udaru.

Uzorci ponašanja vremena se nastavljaju mjenjati i neovisno o tome jesu li prirodni ili uzrokovani od čovjeka oni će se u konačnici smiriti i postati balansirani. Ekstremi koje sada proživljavate postat će manje česti a temperature će postati ugodnije u svim aspektima. Zemlja će biti ponovno naseljena životinjama i drugim bićima a ljepota će se vratiti u područja koja je čovjek uništio. Opet, mi ćemo se ovim pitanjima lako pozabaviti a Galaktička federacija će vas upoznati sa svom svojom tehnologijom i znanjem. Do tada mračne sile se više neće moći umješati i bit će sprovedeni na mjesta gdje nemaju autoritet ili poziciju moći. Oni su arhitekti svoje vlastite sudbine i ne mogu izbjeći posljedice.

Divimo se onima među vama koji su vrijedno tražili smisao života i našli svoje odgovore. Dok god prepoznajete Božju ruku u svemu oko sebe, uskoro ćete prepoznati istinu kako ste svi Jedno. Možda još u potpunosti ne razumijete istinu no kroz vrijeme ćete puno naučiti od nas i od Majstora ( mudrosti, učitelja op.p.) koji će razgovarati s vama. Otkrit ćete da ste upravo vi kreirali podjele koje postoje među vama. Uskoro će sve prepreke koje postoje među vama biti premošćene i prepoznat ćete sve duše kao braću i sestre. Barijere će nestati i primit ćete k srcu jedni druge. Važno je naravno stvoriti klimu pune kooperacije tako da boja kože i rasa više neće budu važni.

Ja sam SaLuSa sa Sirijusa i gledajući na Zemlju s visine vidim da Zemlja postaje planet Svjetla. Blistave točke svjetla sjedinjuju se u zračenje koje predstavlja lijep pogled. Naravno ima dosta mračnih točki no one se polako transformiraju imajući malo snage da se opru Svjetlu. Tako će se nastaviti dok god niže vibracije skoro uopće ne budu postojale i tada ćete biti blizu vremena kraja i Uzašašća. Svaka duša će se kretati u skladu sa svojim stupnjem svijesti no ipak svi će se naći točno na stupnju koji će ih odvesti na iduću etapu njihova putovanja. Vaš duhovni napredak će se nastaviti ovisno o tome kakve ćete izbore napraviti o vašem idućem izazovu. Znajte da će sve biti dobro i da će vas Bog kao i uvijek pratiti gdje god da ste te će uvijek biti vaš učitelj i pratitelj. U svim vremenima ste voljeni više nego što možete zamisliti i tako će to biti zauvijek.Hvala, SaLuSa
Mike Quinsey
Prevoditelj: Siniša - Civilizacija Svjetlosti
The Galactic Federation Messages by Mike Quinseyhttp://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated above
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian

Originals and translations of Galactic Messages available on http://peacelovelove.blogspot.com/


petak, 14. siječnja 2011.

SaLuSa, January 14, 2011

Vaše brige i zabrinutosti su razumljive no ipak mi naglašavamo da će se sve odigrati ne samo zadovoljavajuće već i na vrlo lijep način.

Ono što se dešava nije namjerno usmjereno da vas pomakne iz vašeg konformizma no pred vama su veličanstvenija vremena koja će vaše prihvaćanje promjene više nego kompenzirati. Prihvatite neumitno i gledajte na to kao na ruku od Boga, pružajući se prema vama da vas uzdigne iz mraka u kom ste predugo živjeli.

Način na koji možete pomoći svojim dragim suputnicima je da budete mirni i širite svjetlo što je dalje moguće. Uvjerite ljude da je sve planirano za sretnu budućnost i bez obzira na ono što će se sad desiti to neće biti dugotrajno. Doista, kažemo vam još jednom da kad budemo mogli razgovarati sa svima vama reći ćemo vam o planu koji će vas sigurno odvesti do kraja ovog ciklusa.
SaLuSa, January 14, 2011
Toliko se mnogo energije šalje na Zemlju da možemo govoriti u terminima nadolazećih mjeseci koji će podići vaš nivo svjesti. Ovo je predivno jer to znači da će još više Svjetla nego prije biti uzemljeno i približiti će vrijeme koje će vas osnažiti da donesete željene promjene u postojanje. Vaša kolektivna svijest je ključ za uspjeh jednako kao i sve drugo. To također znači da će Svjetlo biti tako dobro uzemljeno na Zemlji da nijedna količina aktivnosti mračnih sila neće zaustaviti njen napredak. Kao što smo vam već rekli bit će mnogo ometanja i ozbiljne brige na mjestima gdje ste vi u fokusu njihove pažnje (od mračnih sila op.p.). To je pak dio njihova zadnjeg čina da unište ono što (su oni op.p.) je već pripremljeno. Jednostavno dozvolite da to uzme svoj smjer znajući kako će to imati mali učinak na vašu budućnost. Kolaps bi došao svakako jer ono što se pokazalo neprikladno za vas dok se približavate prosvjetljenju ne može opstati.Bez obzira što Majka Zemlja ili vi propatite postoje planovi da se sve povrati u iskonsko stanje. Stari načini su ukorijenjeni u dualnosti. To je bio jedini mogući način zbog tako mogućih ekstrema. Vaša budućnost je pak vezana uz ravnotežu i harmoniju kroz obnavljanje vaše neovisnosti. To dolazi sa uspostavom društva baziranog na pravdi, poštenju i lojalnosti onima od Svjetla, od kojih neki tek trebaju zauzeti mjesto u vašim životima i voditi vas naprijed. Oni su uvijek bili s vama tražeći priliku da istupe naprijed. Taj dan se približava kako se pritisak gomila za izlaskom prave istine. Božanski plan je savršen i ispunit će mnoga dana obećanja. Vjerujte svojim unutarnjim osjećajima jer znate da će vas ovaj period vremena pomaknuti u Svjetlo. Obznanit će se istina o svakom aspektu vaše evolucije sa posebnim naglaskom na nedavni period koji je odigrao ulogu u svim vašim životima. Takva otkrića će vas ujediniti i razlike koje su mračne sile kreirale i odigrale s vama će nestati. Najvažnije to će objasniti našu ulogu kako prošlosti tako i u budućnosti.Vaše brige i zabrinutosti su razumljive no ipak mi naglašavamo da će se sve odigrati ne samo zadovoljavajuće već i na vrlo lijep način. Sve će se to desiti u relativno kratkom vremenu i završni period prije uzašašća bit će lijepo inspirirajuće iskustvo. Uskoro ćete odbaciti jaram dualnosti koji je uzrokovao stres i prazninu u vašim životima. Možemo vrlo nedvosmisleno reći da se nemate oko čega brinuti jer vas moćna Bića Svjetla štite i osigurat će da primite sve što vam je u prošlosti bilo uskraćeno. Iluzija je srušena i jednom kad pojmite istinu iluzija vas više ne može zadržati. Ono što vi smatrate realnim je nestvarnost koju ste vi kreirali i oni koju su uzeli vlast. Svjetlo je uvijek ostalo s vama no bilo je skriveno zastorima koje ste sami postavili. Boravili ste u njima dok konačno niste povjerovali da su oni sve što postoji no Svjetlo se provuklo i dozvolilo naznaku puno veće mogućnosti da sebe uzdignete. U stvari Svjetlo ne može nikada biti ugašeno jer će ono uvijek nadići niže vibracije.Ono što se dešava nije namjerno usmjereno da vas pomakne iz vašeg konformizma no pred vama su veličanstvenija vremena koja će vaše prihvaćanje promjene više nego kompenzirati. Prihvatite neumitno i gledajte na to kao na ruku od Boga, pružajući se prema vama da vas uzdigne iz mraka u kom ste predugo živjeli. To je nezamjenjivo iskustvo jer je to put prema dubljem razumijevanju dualnosti i čudesan način da duhovno evoluirate u više dimenzije. Uvijek ste znali zašto se upuštate u ovo a obećanje sretnog svršetka vas je održalo u igri. Ono što se može pisati kao tisuću godišnje iskustvo je samo treptaj oka kad je vaše Više sebstvo u pitanju. Doista kroz vrijeme će preživjeti samo ono što ste naučili iz tih iskustava.Za to vrijeme svaki dan na Zemlji se čini kao individualno iskustvo iako to sve tekuće i kontinuirano teče kroz mnoge živote. Zbog potrebe iskustva vas se često postavlja u istu situaciju uvijek iznova. Ipak napredak se ne postiže bez izazova u vašem životu. Potrudite se naći zadovoljstvo u veličanstvenoj mogućnosti koju sad zaključujete jer ste ostvarili veliki korak naprijed te ste spremni za uzašašće. Promatrajte život na ovaj način i vidjet ćete da je bio veliki uspjeh. Kao pojedinačnoj duši on je u stvari bio planiran za vas. Ono što nosite dalje sa sobom je planina iskustva što će pomoći mnogima u budućnosti. Tako mnogo toga se dešava upravo sada no ako niste u našoj poziciji da vidite širu sliku to vam neće imati nekakvog smisla. Slučajni događaji se slažu međusobno potvrđujući nam kako odgovarate na dotok Svjetla što ubrzo osigurava velike rezultate. Ne možemo biti precizniji oko točnog vremena jer moramo brzo donositi odluke te moramo biti spremni po potrebi vrlo brzo promijeniti naš pristup. Mračne sile su sad fragmentirane i ne može se prepoznati uzorak njihovih aktivnosti. Postali su oportunisti (iskorištavaju prilike kako dođu ? op.p.) i moramo ih nadgledati znatno pomnije.Ja sam SaLuSa sa Sirijusa i uvjeravam vas kako kontroliramo situaciju no ipak ne možemo spriječiti događaje koji su dozvoljeni putem slobodne volje koja vam je dana. Ipak mi imamo odgovornosti za vas i Majku Zemlju i nećemo dozvoliti da stvari odu van kontrole. Potičemo naše saveznike da pokušaju proboj jer prilika za ostvariti rezultate nikad nije bila bolja. Mi želimo da oni koji su u pozicijama moći prihvate njihove istinske odgovornosti i da sada služe ljudima kao što je namjeravano. Ako bilo tko istupi naprijed u Svijetlo (rad za Svjetlo ? op.p.), primit će našu zaštitu i osim ako nema karmičkih razloga za drugačije bit ćemo u stanju dovršiti njegovu aktivnost do kraja.Način na koji možete pomoći svojim dragim suputnicima je da budete mirni i širite svjetlo što je dalje moguće. Uvjerite ljude da je sve planirano za sretnu budućnost i bez obzira na ono što će se sad desiti to neće biti dugotrajno. Doista, kažemo vam još jednom da kad budemo mogli razgovarati sa svima vama reći ćemo vam o planu koji će vas sigurno odvesti do kraja ovog ciklusa.Hvala, SaLuSa
Mike Quinsey
Prevoditelj: Siniša - Civilizacija Svjetlosti


The Galactic Federation Messages by Mike Quinseyhttp://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated above
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian


Originals and translations of Galactic Messages available on
http://peacelovelove.blogspot.com/

srijeda, 12. siječnja 2011.

SaLuSa 12.siječanj 2011


Neće im biti dozvoljeno da ponovno steknu svoje moći i dok se budu razgrađivali njihova slabost će omogućiti nužnu priliku za naše saveznike da ih razotkriju.

Mi moramo raščistiti put za otvoreni kontakt i biti spremni da spriječili bilo kakav oblik osvete. Mi želimo miran kraj njihove vladavine i na tome radimo.

Blagoslivljamo vas sve sa Svjetlom svoga Bića.SaLuSa 12.siječanj 2011Nakon što ste dotakli dno mraka ostvarujete divan zaokret u vašim životima. Put natrag u Svjetlo je bio mučan put gdje ste uspješno svladali izazov za izazovom i dokazali svoju sposobnost i namjeru da ostane ustrajni na svom cilju da uzađete. Negdje iznutra ste izvukli snagu da se uzdignete iznad niskih vibracija. Sad ste čvrsto uspostavljeni na novom putu koji obećava dovršenje ovog ciklusa dualnosti. Već eonima to je ono za što ste radili iako ste u prošlim vremenima zato znali samo kroz došaptavanje vaše podsvjesne memorije. Oduvijek je postojao plan za oslobađanje od nižih energija koje su vas vukle nazad. Svaku čast zaslužujete što ste svladali sve prepreke i danas stojite visoki kao svjetionici Svjetla u tami.Nema razloga za pasti unatrag iako se testni period nalazi upravo pred vama. Bit će uspona i padova koji će uvjetovati vaše emocionalne reakcije no ostanite mirni kad dođe do konačne bitke između tame i Svjetla. Svjetlo djeluje na suptilne načine koji održavaju balans tako da nastavlja transmutirati niže energije. U vrtlogu koji će se zbiti Svjetlo će djelovati kao linija obrane kako mračne sile ne bi mogle napredovati. Ono će osigurati da oni ostanu u matrici i da dođe mogućnost da naši saveznici izvedu razotkrivanje. Pritisci se gomilaju sa svih strana za početak tog događaja i kada dođe to će okinuti više dešavanja koja će razotkriti što se dosad odvijalo. Već nekoliko država je spremno krenuti naprijed s novim otkrićima i to je opet u području koje je do sada bilo manipulirano od strane mračnih sila. Toliko je toga za razotkriti i u svim slučajevima bit će to na vašu korist.Bit će obznanjeni različiti uređaji za očuvanje energije i posebno oni koji neutraliziraju vašu potrebu za naftom. Naftna industrija je iscjedila život iz vas dok je uzrokovala puno štete Majci Zemlji kroz rezultirajuće onečišćenje. To mora prestati i postoje planovi da se zaustave ti arhaični načini proizvodnje energije kad je ona bila oduvijek slobodno dostupna. Ironično je da dok ste vi ujarmljeni sa troškovima svih naftno baziranih proizvoda postoje tajne vojne baze koje uživaju sve benefite novih tehnologija. Nikad nije bilo namjeravano da bi one ekskluzivno bile korištene samo za napredak vojne moći. Vi ste svi Jedno i trebali biste djeliti bilo šta i sve što poboljšava kvalitet života umjesto što vas se namjerno drži u vremenskoj zamci kako biste hranili ambicije Iluminata. Najdraži davno je prošlo vrijeme kad ste trebali ostaviti iza sebe nametnute restrikcije. Počinjete to shvaćati i vaši pozivi za promjene će uroditi plodom skoro. Mi iz Galaktičke federacije ćemo biti instrument u svršavanju iskustava nedostatka ili nepriznavanja vaših prava.Neki od naših predstavnika su već upućeni i zaštićeni kako bi osigurali da istina ne može zadugo biti skrivana od vas. Sve će biti učinjeno javno no tamo gdje to bude potrebno ćemo iskoristiti naše superiorne tehnologije da nam daju prednost. Mi ćemo opunomoćiti naše saveznike na takav način da nikakve prepreke koje im se nađu na putu neće moći utjecati na željeni konačni rezultat. To uzima vremena i mi hodamo pažljivo kako ne bi naštetili nečijoj slobodnoj volji. Ako bi to učinili to bi išlo kontra nas što mi ne namjeravamo dozvoliti. Sa Bratstvom Svjetla (uzašli majstori i učenici, zemaljska duhovna hijerarhija op.p.) na našoj i vašoj strani imat ćemo koristi od zdravog duhovnog savjeta koji će rezultirati sa veličanstvenom pobjedom za čovječanstvo. To nije ništa manje no što zaslužujete no vi još uvijek ima slabo razumjevanje o tome kako će to biti veličanstveno. Vi ste duše Svjetla koje su izdržale asortiman svega što su Mračne sile mogle upotrjebiti na vama no ipak ste zadržali svoj ponos i neovisnost. Jedino je stoga prikladno da uživate dobro zasluženu i lijepo izborenu pobjedu.Ostanite unutar vašeg svjetla u svim vremenima i ne dozvolite da se vaše oko ukloni s cilja Uzašašća s bilo kojom dezinformacijom koja luta okolo. Kreiranje konfuzije je taktika često korištena da bi vas se ometalo, no ako ste dovoljno prosvjetljeni razotkrit ćete ju. Pri provjeri služite se mjerilom da ono što je od Svjetla radi za dobro svih. Ono ne kreira strah i ne hrani vaš ego onim što je benefit za njegovu sebičnost. U stvarnosti sve što trebate vam je dostupno osim što vam je skriveno kako bi se spriječila vaša neovisnost. To će se u potpunosti promjeniti kako mjeseci budu napredovali. Vaše vrijeme će biti provedeno u ugodnijim potragama dok sudjelujete u projektima koji će vas pogurati u budućnost. Mi ćemo u konačnici postati Jedno i sa Uzašašćem če to biti postignuto.Kao i vi mi čekamo proboj koji će nam dozvoliti da uđemo u vaše živote potpunije. Sve je to dio dobro osmišljenog Božanskog plana za budućnost. U stvarnosti skoro svi vi ste imali svjest o nama iz mnogih prošlih života i u nekim slučajevima puni kontakt. Zbog toga nas ne vidite kao prijetnju kako bi to mračne sile htjele da vjerujete. U stvari upravo su oni ti koji su se družili s negativnim svemirskim bićima i dozvolili im tajne baze na Zemlji. U kontekstu slobodne volje to nije nešto s čim se mi smijemo petljati jer je to pokriveno zakonom privlačnosti. U stvari o tome ste nedavno dosta naučili pa iz toga možete naučiti kako privući svjetlo za vaš razvoj i zaštitu. Univerzum je sagrađen na zakonima koji ga drže zajedno i u skladu s tim će se skoro promijeniti jer se sve prosvjetljuje. To je univerzum reda bez obzira na nedaće koje vi povremeno iskušavate. One nastaju kao rezultat disbalansa koji pak nastaje kad se stvari ne uspiju kretati u apsolutnoj harmoniji.Ja sam SaLuSa sa Sirijusa i zadovoljan sam što su naši zajednički napori napokon ograničili aktivnosti mračnih sila. Još uvijek se nisu predali no njihova vjera u vlastitu nepobjedivost je ozbiljno potkopana. Neće im biti dozvoljeno da ponovno steknu svoje moći i dok se budu razgrađivali njihova slabost će omogućiti nužnu priliku za naše saveznike da ih razotkriju. Mi moramo raščistiti put za otvoreni kontakt i biti spremni da spriječili bilo kakav oblik osvete. Mi želimo miran kraj njihove vladavine i na tome radimo. Blagoslivljamo vas sve sa Svjetlom svoga Bića.Hvala, SaLuSa
Mike Quinsey
Prevoditelj: Siniša - Civilizacija Svjetlosti
The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ - English
http://www.constanza2003.org/ - Italiano
http://gfindutch.blogspot.com/ - Nederlands
http://glingerman.blogspot.com/ - Deutsch
http://fgfrance.blogspot.com/ - Français
http://gfsvenska.blogspot.com/ - Svenska
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://www.schodamidonieba.pl/ - Polska
http://federaciongalacticaenespanol.blogspot.com/ - Español
http://blog.goo.ne.jp/flathead/c/c0a7212b737344c4f990c62a84cd2dc8/ - 日本語/Japanese
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://galacticfederationchina.blogspot.com/ - 中文/Chinese
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com/ - POLSKA/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com – HRVATSKI/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com/ - MAGYAR/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/NORWAGIAN - NEWOriginals and translations of Galactic Messages available on
http://peacelovelove.blogspot.com/
http://www.galacticchannelings.com/


ponedjeljak, 10. siječnja 2011.

SaLuSa 10-siječanj-2011


Ja sam SaLuSa sa Sirijusa i u ime Galaktičke federacije vam obećavam svaku pomoć u osiguranju da vremena kraja proteknu jednostavno koliko god mi to možemo učiniti.

Mi nikad ne prestajemo raditi za vas kao ni naši saveznici koji su blizu uspjeha u ostvarenju razotkrivanja.
SaLuSa 10-siječanj-2011


Nakon dugog perioda vremena vaš pristup duhovnosti je rezultirao u vašem vjerovanju da ste odvojeni od Boga. To znači da ste proveli nebrojeno života tražeći Boga ovdje, ondje, posvuda. Ipak kad se vaša svjesnost počne širiti otkrit ćete kako je Bog unutar vas i van vas. U stvari sve što postoji je unutar energije Boga. Stoga vi ste dio Univerzuma Boga i posljedično dio svega što jest – Vrhovni kreator. To je zato što ste sada prešli preko točke potrebe da vam druga duša pokaže put te ste sada u mogućnosti preuzeti kontrolu na svom putovanju. Vaši izbori u potpunosti reflektiraju vaše želje i vi postajete gospodari vaše sudbine. Vaša vjerovanja su formulirana vašim iskustvima i shvaćate da ste ih vi kreirali. Sad ste slobodni da napredujete bez oslanjanja na druge i po istom pravilu možete drugima dozvoliti istu slobodu.


Pronalaženje vašeg istinskog Ja vam također omogućuje da razumijete vašu svrhu u životu te upravlja vašim iskustvima u skladu s tim. Vi i samo vi preuzimate odgovornost za njih jer privlačite na što god je vaša namjera fokusirana. U skladu s tim pozivamo vas da budete pozitivni u skladu s onim što želite od života. Ako postavite svoju pažnju na Uzašašće onda ga nastavite držati u svom fokusu ne dozvoljavajući ničemu da vas ometa. Vrijeme u kom se sada nalazite donosi promjene u vaš fokus i kako Majka Zemlja preuzme riječ u zbivanjima neki od vas će biti uvučeni u promjene. Pokušajte ih prihvatiti za ono što one jesu bez odstupanja sa svog puta znajući da što god je potrebno za svršiti ovaj ciklus se priprema pred vama. Ova godina će sigurno iznenadno eruptirati u godinu mnogih promjena koje će samo biti početak cijele serije istih.


Biti upozoren znači biti spreman za što god se može desiti. Kaotični događaji će vas ostaviti neodlučne u tome tko ili što je odgovoran za iste. Neće biti jasno dok god se ne desi Prvi kontakt i naša opažanja ili upozorenja o tome što će se zbiti ne dosegnu javno mjenje. Naša nazočnost će biti vaša garancija kako ćete biti vođeni i sigurni gdje god to bude moguće. Trenutno mračne sile su u panici upirući se iz petnih žila da kreiraju konfuziju. Dok god ne budemo u mogućnosti u potpunosti eliminirati njihove oružje (mediji ? op.p.) imat će mogućnost da se upetljaju u naše planove. Neće ih biti briga kakav će biti ishod njihovih postupaka po vas. Doista njihova jedina namjera jest da koliko god mogu kreiraju smrti, štete i poremaćaje u vašem životu. Nećete morati trpiti njihove akcije još zadugo jer su naši planovi za njihovo uklanjanje sa pozicija moći već dobro uznapredovali. Naši saveznici će, kada dobiju signal, tada krenuti u akciju. To će biti kada bude moguće osigurati pozitivan rezultat.


Ne dozvolite da vaša frustracija pokvari vaše razumijevanje idućih mjeseci jer su neka zbivanja nužna za iduću priliku za “razotkrivanje” (NLO zataškavanja op.p.). Čak i kad je izjava (o razotkrivanju ? op.p.) bila sačinjena i nije se materijalizirala još uvijek je rezultirala u povećanju broja ljudi svjesnih naše važnosti za vašu budućnost. To je pomoglo da uspostavi ravnotežu strahu koji mnogi još uvijek osjećaju što je većinom utemeljeno u nedostatku znanja o nama. Mračne sile igraju na tu kartu i posebno filmsku industriju kako bi održale lažnu sliku o nama. Sve ovo će se promijeniti vrlo brzo kada se budemo mogli javno obratiti jer neće biti teško pokazati naše istinsko biće. Naši planovi će biti dobro objašnjeni kako ne bi ostavili mogućnost sumnji u mirnodopske namjere prema vama.


Kroz vašu vlastitu snagu odlučnosti vidjet ćete svoj put naprijed i podizanje svjesti kako moćne energije uzdizanja nastave dostizati Zemlju. Mnogo aktivnosti je uočeno u vašem sunčevom sustavu i postaje vrlo očito kako se odvijaju velike promjene. Kao i Zemlja ostali planeti se rekonstruiraju u pripremi za Uzašašće. Ne može biti poricanja da su promjene bez presedana bar što se tiče vaše poznate povijesti. Vaši znanstvenici su nesigurni u važnost tih događaja i nerado izražavaju javno svoja mišljenja. Možemo razumjeti njihovu neodlučnost da izađu s tim informacijama jer bez sigurnog razumijevanja uvijek postoji mogućnost da će se razviti strah.


Kao što je i sa drugim promjenama koje su opažene nadamo se kako ćemo uskoro biti u poziciji da vam o njima otkrijemo istinu. No bez obzira već duže vremena cijeli proces uzašašća vam je postupno objašnjen. Pogledate li čak tisućama godina unatrag vidjet ćete kako su učena bića predviđala ova vremena kraja. Obično se to spominjalo kao “žetvu” duša jer se znalo da će se oni koji su se razvili u ljude od Svjetla uzdići sa Zemlje. Takvi događaji su se odvijali na redovitoj bazi i ponekad čak unutar ciklusa, kao što je naprimjer nestajanje naroda Maja. Uzašašće je prilično prirodno zbivanje pokriveno zakonima Univerzuma što je način kako bilo koja duša koja je spremna može uzaći. Kao što smo već objašnjavali, ovaj put je svakoj duši ponuđena prilika za uzašašće jer se radi o posebnoj milosti (oproštaju op.p.) da se dozvoli masovno Uzašašće.


Ukoliko zaboravite efekte promjena na vaš svakodnevni život doista je veličanstveno vrijeme za biti na Zemlji. Jednog dana ćete pogledati unatrag i osjećati se privilegirani što ste bili dio tog iskustva. Ako možete ovome pristupiti na ovaj način, tada na vas neće biti većeg učinka do upoznavanja sa čudima i ljepotama Božanskog plana. Bez obzira što će se zbiti svaka duša će preživjeti jer, kako ste besmrtni, ne postoji takva stvar kao što je smrt.


Svatko od vas će napredovati do točke koja je potrebna za vaš sadašnji stupanj evolucije jer nitko drugi ne bira osim vas. Ukoliko se ne osjetite sposobnim za Uzašašće i ne budete mogli hodati tim putem naći ćete se kako nastavljate vaša sadašnja iskustva. Nitko neće vidjeti vaš izbor kao dokaz neuspjeha i nikakvog suđenja neće biti. Vaša slobodna volja je vrlo zaštićena i poštovana.


Ja sam SaLuSa sa Sirijusa i u ime Galaktičke federacije vam obećavam svaku pomoć u osiguranju da vremena kraja proteknu jednostavno koliko god mi to možemo učiniti. Mi nikad ne prestajemo raditi za vas kao ni naši saveznici koji su blizu uspjeha u ostvarenju razotkrivanja.


Hvala, SaLuSa
Mike Quinsey


Prevoditelj: Siniša -
Civilizacija Svjetlosti


The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ - English
http://www.constanza2003.org/ - Italiano
http://gfindutch.blogspot.com/ - Nederlands
http://glingerman.blogspot.com/ - Deutsch
http://fgfrance.blogspot.com/ - Français
http://gfsvenska.blogspot.com/ - Svenska
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://www.schodamidonieba.pl/ - Polska
http://federaciongalacticaenespanol.blogspot.com/ - Español
http://blog.goo.ne.jp/flathead/c/c0a7212b737344c4f990c62a84cd2dc8/ - 日本語/Japanese
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian http://galacticfederationchina.blogspot.com/ - 中文/Chinese
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com/ - Polish - New
http://gfinrussia.blogspot.com/ - Russian - New
http://gfincroatia.blogspot.com - Croatian

Originals and translations of Galactic Messages available on
http://peacelovelove.blogspot.com/
http://www.galacticchannelings.com
petak, 7. siječnja 2011.

SaLuSa 07-siječanj-2011


Najbolje očito tek dolazi i mi imamo odgovor za financijski kolaps koje lebdi nad vama.

Od svih patnji koje ste ili ćete iskusiti mi dolazimo kao slatkoća uspjeha.

Stoga tražimo da ostanete vedri i sigurni bez obzira na vanjska zbivanja jer su promjene u tijeku.

Samo budite strpljivi još malo duže jer možete sve dobiti i u istinskim vrijednostima vrlo malo za izgubiti.

Plan za vas i vašu budućnost je bezgrešan i pruža sve što je nužno da čvrsto stupite na put Prosvjetljenja.

Središnje Sunce hrani cijeli univerzum i njegove energije kreiraju promjene u svim vrstama materije kako bi se Uzašašće odigralo u skladu sa planom Kreatora.SaLuSa 07-siječanj-2011


Vidimo vas u različitim stupnjevima razumijevanja i priprema za nadolazeće promjene. Vaš pristup se temelji na vašim vjerovanjima i što vi doista želite da se desi. Mnogo od toga proizlazi iz vaše “programiranosti” i čak podsvjesnih sjećanja na prošle živote. Ono što će učiniti razliku i omogućiti vam da napravite mudar izbor o tome kojim putem krenuti ovisit će o tome da li imate otvoren um. Sigurno je kako je svaka duša koja danas živi u različitim vremenima bila suočena sa istinom o čovječanstvu i njegovoj božanstvenoj budućnosti. Neki će to ignorirati i slušati konstrukcije vlastitog uma koje su postale snažne kako je malo, ako uopće i ima, prostora za promjenu. Mi ne kažemo da je takav pristup kriv jer ste vi ti koji odlučujete o putu koji ćete sljediti. Ipak postat će nešto lakše za vas ako razmotrite da vam je nešto imputirano. Dozvolite mogućnost da ste možda u krivu kad je istina u pitanju. Tako ćete kad je budute vidjeli pred sobom moći lakše integrirati u svoja vjerovanja.


Jedna sigurna činjenica jest da ćete svi vremenom doći do razumijevanja kako je Bog kojeg svi obožavate jedan te isti. Imena su beznačajna i čak drevnu povijest treba čitati sa određenim rezervama jer ona seže unatrag u vremena kad se puno toga prenosilo isključivo rječju. Stoga ne možete tretirati informaciju kao da ih čitate danas jer nakon mnogo godina to nosi netočnosti i to najčešće zbog broja puta koliko je bilo prevođeno. Diskusija stoga postaje nužan i zdrav način kako bi razaznali i prihvatili pravu poruku. Moramo spomenuti lažne bogove koji su bili na Zemlji prije nekih 5000 godina jer su oni bili odgovorni za zavođenje čovjeka u vjerovanje da su oni koji razmišljaju drugačije od vas vaši neprijatelji i da bi trebali biti ubijeni. Vjerovanje stoji još i danas no nakon istraživanja i uz poštivanje mudrih učenja primljenih tijekom mnogih stoljeća mi vjerujemo kako će biti jasno da je Bog jedan i sveprisutan i predstavlja apsolutnu Ljubav. Nadalje to nema nikakvu vjersku vezu te je dano svim dušama bez razlike. Ovo je činjenica nad kojom se treba zamisliti jer ako namjeravate uzaći u višim dimenzijama nema mjesta za ništa osim za Univerzalnu Ljubav.


Često smo vam rekli kako ne morate učiniti puno kako bi uzašli i ako u svom srcu možete osjetiti kako volite sve duše kako će sve ostalo doći na svoje mjesto. Vi ste božanske iskre i što biste drugo i očekivali od sebe kao sinova i kćeri Boga. Zemlja vas je nosila dugo i kako se dualnost približava kraju strest ćete sa sebe zadnje od nižih energija kako biste postali zračeće Biće svjetla. Počinjete shvaćati kako je većina onoga što prihvaćate kao stvarnost u stvari vaša vlastita kreacija i iluzija. Vaša civilizacija je dostigla točku kada je ostalo malo toga što vas može naučiti o dualnosti. No ipak za one koji se odbijaju osloboditi od kontrolirajućih načina stare paradigme postoji produljenje kako bi oni mogli evoluirati kako su odabrali. To je vaša privilegija garantirana od strane “Prvog Kreatora” i u skladu sa danom vam slobodnom voljom.


Uskoro će biti vremena kada ćemo adresirati sve probleme koje ste stvorili za sebe i mi ćemo vas povesti naprijed ka završnim danima ovog ciklusa. Bit će povremeno vrlo dramatično no naša nazočnost je vaša garancija kako nećete biti ostavljeni da se “kuhate u vlastitom loncu” kao što vi često govorite. Mi smo duše ljubavi koji daju sebe u neograničenoj ljubavi i voljeli bi kad bi mogli u potpunosti izraziti veličinu služenja koju smo za vas došli vršiti. Poznavanje s nama će ukloniti mnoge sumnje koje imate i bit ćemo sretni da nas sudite po svojim akcijama. Zaboravite stare komične slike onoga što bi vanzemaljci trebali biti i izgledati jer smo mi u nekim slučajevima u svakom djeliću ljudski koliko i vi. Nije točno da nas nitko nikad prije nije vidio jer su različite civilizacije naše Federacije već mnogo godina u vašem životnom vijeku kontaktirale određene pojedince.


Iako je tek nekoliko dana prošlo od početka Nove godine već čujete o, ne nužno po vama poželjnim, različitim aktivnostima. Kao što smo vam već rekli mračne sile također djeluju u okviru zakona slobodne volje no Svjetlo je sad izokrenulo ravnotežu (u svoju korist op.p.) i sad vodi ka putu kući. Mračne sile naravno imaju tvrdoglavu želju nastaviti dalje iako znaju da to donosi njihovu propast. Dolazi točka u kojoj moraju dozvoliti Svjetlu da preuzme vodstvo kao dominantna sila i uz pomoć naših saveznika mi se jako trudimo da slomimo njihov otpor. Stoga očekujte neka iznenađenja koja možda neće doći sa posebnom najavom. No ipak mnogi od vas koji pažljivo prate što se dešava po svijetu prikupljaju indicije onoga što će se desiti.


Nemajte straha najdraži. Nije li vam rečeno kako je pobjeda već naša. Samo dozvolite malo vremena da se ona manifestira na Zemlji i krenut ćete sa radosnim korakom i srećom u svom srcu. Najbolje očito tek dolazi i mi imamo odgovor za financijski kolaps koje lebdi nad vama. Od svih patnji koje ste ili ćete iskusiti mi dolazimo kao slatkoća uspjeha. Stoga tražimo da ostanete vedri i sigurni bez obzira na vanjska zbivanja jer su promjene u tijeku. Samo budite strpljivi još malo duže jer možete sve dobiti i u istinskim vrijednostima vrlo malo za izgubiti. Plan za vas i vašu budućnost je bezgrešan i pruža sve što je nužno da čvrsto stupite na put Prosvjetljenja.


Ja sam SaLuSa sa Sirijua i kažem vam kako je Galaktička Federacija veličanstvena snaga dobra i mi nećemo dozvoliti da vas se više iskorištava. Može biti nereda no svakako ćemo osujetiti bilo kakve planove koji mogu dodatno naškoditi Majci Zemlji. Ona vas je s puno ljubavi nosila na svojim leđima eonima vremena. Isto kao i vi ona mora napredovati prema Uzašašću. Kao što smo već ponovili nekoliko puta tako zbiti će se tako univerzalan događaj neizmjerno velike razine. Bit će vam teško razumjeti što on obuhvaća kao i velika Bića koja posjeduju moći podizanja univerzuma u višu dimenziju. Središnje Sunce hrani cijeli univerzum i njegove energije kreiraju promjene u svim vrstama materije kako bi se Uzašašće odigralo u skladu sa planom Kreatora.


Hvala, SaLuSa
Mike Quinsey


Prevoditelj: Siniša -
Civilizacija SvjetlostiThe Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ - English
http://www.constanza2003.org/ - Italiano
http://gfindutch.blogspot.com/ - Nederlands
http://glingerman.blogspot.com/ - Deutsch
http://fgfrance.blogspot.com/ - Français
http://gfsvenska.blogspot.com/ - Svenska
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://www.schodamidonieba.pl/ - Polska
http://federaciongalacticaenespanol.blogspot.com/ - Español
http://blog.goo.ne.jp/flathead/c/c0a7212b737344c4f990c62a84cd2dc8/ - 日本語/Japanese
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian http://galacticfederationchina.blogspot.com/ - 中文/Chinese
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com/ - Polish - New
http://gfinrussia.blogspot.com/ - Russian - New
http://gfincroatia.blogspot.com - Croatian

Originals and translations of Galactic Messages available on
http://peacelovelove.blogspot.com/
http://www.galacticchannelings.com
PUTIN

Net

INVOC


Za titlove kliknite na kvadratić u desnom donjem uglu video okvira.

INVOKACIJA

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 –24:00h ZAGREB, CROATIA

http://24timezones.com/

gct

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!

de
Berlin
Saturday, 9:00 a.m.
uk
London
Saturday, 8:00 a.m.
es
Madrid
Saturday, 9:00 a.m.
ru
Moscow
Saturday, 12:00 p.m.
fr
Paris
Saturday, 9:00 a.m.
se
Stockholm
Saturday, 9:00 a.m.
at
Vienna
Saturday, 9:00 a.m.
usdv
Denver
Saturday, 1:00 a.m.
usla
Los Angeles
Saturday, 12:00 a.m.
usmp
Memphis (TS)
Saturday, 2:00 a.m.
usny
New York
Saturday, 3:00 a.m.
ussf
San Francisco
Saturday, 12:00 a.m.
br
Rio de Janeiro
Saturday, 5:00 a.m.
ca
Vancouver
Saturday, 12:00 a.m.
tr
Istanbul
Saturday, 10:00 a.m.
za
Kapstadt
Saturday, 10:00 a.m.
id
Jakarta
Saturday, 3:00 p.m.
cn
Shanghai
Saturday, 4:00 p.m.
au
Sydney
Saturday, 7:00 p.m.
il
Tel Aviv
Saturday, 10:00 a.m.
jp
Tokyo
Saturday, 5:00 p.m.

Telepathy Live Event
The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

General InformationExchange experiences of participants
• Website: CzechCzech• Facebook: fcdeErstkontakt - Live Telepathie Event
• Website: FrenchFrench• Facebook: fcusFirst Contact - Live Telepathy Event
• Website: ItalianItalian• Facebook: fctrİlk Temas / Telepati
• Website: DutchDutch
• Website: PortugalPortugueseImportant! - Information for first participation - Introduction
• Website: RussiaRussian• Video + Tutorial: DeutschGerman
• Website: TurkishTurkish (Facebook)• Video + Tutorial: EnglishEnglish
Video transcript incl. tutorial for telepathic contact
• Tutorial: trusEnglish
• Tutorial: tritItalian
• Tutorial: trtrTurkish (Facebook)

GTC


de
Berlin
Sunday, 8:00 p.m.
uk
London
Sunday, 7:00 p.m.
es
Madrid
Sunday, 6:00 p.m.
ru
Moscow
Sunday, 10:00 p.m.
fr
Paris
Sunday, 8:00 p.m.
se
Stockholm
Sunday, 6:00 p.m.
at
Vienna
Sunday, 6:00 p.m.
id
Jakarta
Monday, 2:00 a.m.
cn
Shanghai
Monday, 3:00 a.m.
Telepathy Live Event
The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!
usdv
Denver
Sunday, 12:00 p.m.
usla
Los Angeles
Sunday, 11:00 a.m.
usmp
Memphis
Sunday, 1:00 p.m.
usny
New York
Sunday, 2:00 p.m.
ussf
San Francisco
Sunday, 11:00 a.m.
br
Rio de Janeiro
Sunday, 5:00 p.m.
ca
Vancouver
Sunday, 11:00 a.m.
au
Sydney
Monday, 6:00 a.m.
jp
Tokyo
Monday, 4:00 a.m.

http://www.the-starpeople.net/liveus.html

First Contact - Live Telepathy Event.

NEDERLANDS/DUTCH

CZECH
ITALIANO/ITALIAN

FRANÇAIS/FRENCH

PORTUGUÊS/PORTUGUESE

MORE LANGUAGES

OUR FAMILY OF THE STARS

THANKS.